Szczecin

 

szczecin

Szczecin jako stolica województwa zachodniopomorskiego jest siedzibą sądu apelacyjnego i sądu okręgowego oraz wojewódzkiego sądu administracyjnego. Teren miasta podzielony jest na dwa obszary właściwości sądów rejonowych, Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum i Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód. W Szczecinie swoje siedziby ma prokuratura apelacyjna i prokuratura okręgowa, której podlegają cztery prokuratury rejonowe na terenie miasta: Szczecin-Niebuszewo, Szczecin-Prawobrzeże, Szczecin-Śródmieście, Szczecin-Zachód.

powiat szczecin