Stargard Szczeciński

 

stargard

Stargard Szczeciński jako stolica powiatu stargardzkiego jest siedzibą Sądu Rejonowego. Dwa zamiejscowe wydziały Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim (VI Wydział Ksiąg Wieczystych i VII Wydział Karny) mają swoją siedzibę w Pyrzycach. Komunikację z regionem zapewnia droga krajowa nr 10 i linia kolejowa Szczecin - Poznań. W Stargardzie Szczecińskim zlokalizowane są dwa parki Przemysłowe: Stargardzki Park Przemysłowy oraz Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii, którego część objęta jest statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. O dużej atrakcyjności i sukcesie stref świadczy liczba zrealizowanych inwestycji.

powiat stargardzki