Zakres usług

Przegląd głównych usług prawniczych jakie oferuje Kancelaria Adwokacka Adwokat Natalia Lechman.

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie,
 • sprawy dotyczące nieruchomości,
 • windykacja należności.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy o ograniczenie i pozbawienia władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o ustalenie ojcostwa,
 • sprawy dotyczące opieki i kurateli.

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji organów I instancji,
 • sporządzanie skarg do WSA i skarg kasacyjnych do NSA.

Prawo pracy

 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, wynagrodzenia za nadgodziny,
 • sprawy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy.

Prawo karne

 • obrona osoby podejrzanej/oskarżonej we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach postępowań,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa
 • reprezentowanie powoda cywilnego w sprawach karnych.

Prawo gospodarcze

 • bieżąca obsługa prawna związana z działalnością podmiotów gospodarczych,
 • zakładanie i przekształcanie spółek,
 • pomoc prawna w sprawach rejestrowych (KRS),
 • przygotowywanie umów,
 • bieżące doradztwo prawne,
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych.