Internetowe systemy i rejestry danych prawniczych

Internetowe systemy i rejestry danych prawniczych

Internetowe systemy prawne

ISAP Internetowy System Aktów Prawnych

http://isap.sejm.gov.pl/

ISAP Internetowy System Aktów Prawnych

ISAP jest to bieżąco aktualizowana baza wszystkich aktów prawnych jakie zostały opublikowane od roku 1918 do chwili obecnej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. System uwzględnia relacje źródłowe i zwrotne jakie posiada dany akt prawny z innymi dokumentami. Opis bibliograficzny danego aktu prawnego zawiera podstawowe informacje takie jak adres publikacyjny, status aktu prawnego, daty ogłoszenia, wydania, wejścia w życie, obowiązywania oraz organ wydający. Ogłaszany tekst dostępny jest w formacie pdf.

Bazy orzeczeń

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

http://orzeczenia.ms.gov.pl/

Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych

W Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych publikowane są aktualne orzeczenia z uzasadnieniami wydane przez sądy apelacyjne, okręgowe i rejonowe w sprawach karnych, cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Wszystkie prezentowane orzeczenia podlegają automatycznej anonimizacji w celu ochrony danych osobowych. Baza nie zawiera treści objętych wyłączeniem, orzeczeń powtarzających się oraz nieistotnych z punktu widzenia prawnego i informacyjnego.

Na głównej stronie portal oferuje wyszukiwanie proste i zaawansowane oraz indeks haseł klasyfikujący orzeczenia tematycznie. Interaktywna mapa umożliwia szybkie przejście do portali orzeczeń poszczególnych sądów. Dzięki systemowi możliwa jest analiza ścieżki orzeczniczej poprzez kolejne instancje sądowe. Aby skorzystać z systemu wystarczy w formularzu wprowadzić szukane słowa lub przeglądać bazę poprzez listę haseł. Jeżeli znane są szczegóły wyroku takie jak: sygnatura, data orzeczenia, sędzia, sąd, wydział lub podstawa prawna należy skorzystać z wyszukiwarki zaawansowanej i uzyskać dokładniejszy wynik. W wyniku wykonanego zapytania prezentowana jest lista wyników z możliwością sortowania według istotności, daty publikacji, daty orzeczenia lub trafności. Po wybraniu danego wyroku z listy wyników prezentowane są jego szczegóły w zakładkach: metryka, treść, powołane przepisy i orzeczenia podobne. Metryka zawiera wszystkie dane szczegółowe charakteryzujące wyrok. W treści orzeczenia umieszczone są odnośniki do powołanych pierwotnych aktów prawnych opublikowanych w systemie ISAP.

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych zawiera zbiór zanonimizowanych orzeczeń Naczelnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Na głównej stronie znajduje się formularz wyszukiwania wraz z odnośnikiem do instrukcji obsługi systemu w której szczegółowo omówiono zasady wyszukiwania.

Rejestry i ewidencje

System e-KRK Krajowy Rejestr Karny

https://ekrk.ms.gov.pl/

System e-KRK Krajowy Rejestr Karny

System e-KRK umożliwia uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego jak i wnioskowanie o udzielenie informacji z rejestrów państw członkowskich Unii Europejskiej. Aby złożyć wniosek do KRK trzeba zarejestrować się w systemie e-KRK który w odpowiedzi prześle link aktywujący konto użytkownika. Po zalogowaniu można złożyć wniosek o udzielenie informacji, aby go podpisać trzeba posiadać bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP (tylko dla dokumentów mniejszych niż 3,5MB). Po podpisaniu wniosku można opłacić wniosek za pośrednictwem strony partnera obsługującego płatności (przelew elektroniczny lub tradycyjny). Na zakończenie procedury użytkownik otrzymuje plik XML, który przesyła formularzem wizualizacji i w odpowiedzi pobiera archiwum ZIP, zawierające wszystkie pliki wydane przez KRK.

Krajowy Rejestr Sądowy

https://ems.ms.gov.pl/krs/start/reset

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest to centralna baza danych składająca się z trzech oddzielnych rejestrów zawierająca informacje dotyczące:

  • przedsiębiorców,
  • stowarzyszeń
  • innych organizacji społecznych i zawodowych
  • fundacji
  • publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • dłużników niewypłacalnych.

Dostęp do rejestru można uzyskać poprzez Internetowy portal Ministerstwa Sprawiedliwości eMS. Szybkie uzyskanie z KRS podstawowych informacji uwzględniających również dane finansowe ułatwia weryfikację kontrahenta i znacząco zmniejsza ryzyko podjęcia błędnych decyzji biznesowych wynikających z jego złej kondycji.

Aby wyszukać wpis w KRS nie jest konieczna rejestracja w systemie eMS, wystarczy wprowadzić kryteria wyszukiwania w formularzu i po uzyskaniu tabeli wyników kliknąć odsyłacz "Wyświetl" w kolumnie "Dane szczegółowe". Aby pobrać aktualny odpis z KRS należy kliknąć odsyłacz "Pobierz wydruk" znajdujący się u dołu strony danych szczegółowych wpisu. Wygenerowany przez system plik pdf posiada moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację. Aktualne informacje o podmiotach wpisanych do Rejestru udostępniane są przez Internet całkowicie bezpłatnie na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.