Rozwody w zachodniopomorskim 2013 - infografika

Jak wynika z danych za rok 2013 zebranych i opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, zachodniopomorskie znajduje się w czołówce województw w których orzeczono najwięcej rozwodów.

W 2013 w zachodniopomorskim rozwiązano przez rozwód 3293 małżeństwa. Stosując do porównania danych pomiędzy województwami wskaźnik rozwodów w przeliczeniu na 1000 nowo zawartych małżeństw - zachodniopomorskie jest trzecie w Polsce z wynikiem 426, co oznacza że w 2013 roku na 1000 nowo zawartych małżeństw rozwiodło się 426. Częściej rozwodzą się tylko mieszkańcy dolnośląskiego (460) i kujawsko-pomorskiego (428). Matematyczną przyczyną jest ilość zawieranych w zachodniopomorskim małżeństw która po maksimum jakie przypadło na 2008 rok i pewnej stabilizacji w latach 2011-2012 spadła w 2013 do poziomu 7730.

Obszary typowo miejskie o wyższej gęstości zaludnienia charakteryzują się większą liczbą orzekanych rozwodów, w zachodniopomorskim dominują tu powiaty miasta Szczecin i miasta Koszalin, natomiast ludność obszarów wiejskich ma zdecydowanie bardziej tradycyjne podejście do trwałości związku małżeńskiego. Główną przyczyną rozwodów w zachodniopomorskim jest niezgodność charakterów małżonków i niedochowanie wierności małżeńskiej. Coraz częściej wskazuje się dłuższą nieobecność jednego z małżonków i nieporozumienia na tle finansowym jako istotne przyczyny rozwodów.