Prawo rowerowe

Rowery

Jazda na rowerze jest doskonałą rozrywką i ciekawą formą aktywności, dlatego warto zadbać o to by była również bezpieczna. W poprawie bezpieczeństwa pomoże ostrożność na drodze oraz znajomość i stosowanie przepisów prawa. Liczne nowelizacje prawa dotyczące jazdy rowerem są efektem dużej aktywności organizacji rowerowych, które mają coraz większy wpływ na politykę transportową i projekty legislacyjne. Przywołujemy kilka podstawowych przepisów których przestrzeganie ma decydujący wpływ na rowerowe bezpieczeństwo.

Wymagania techniczne dotyczące rowerów są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32 poz. 262 z późniejszymi zmianami)


"Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
[...]
DZIAł V
Warunki techniczne roweru, motoroweru, wózka inwalidzkiego i pojazdu zaprzęgowego


§ 53. 1. Rower oraz wózek rowerowy powinny być wyposażone:
1) z przodu – co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu – co najmniej w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej
w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
3) w światła, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jeżeli konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia kierującemu
sygnalizowanie przez wyciągnięcie ręki zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
4) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
5) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


1a. Dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i wózka rowerowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, były zdemontowane, jeżeli kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do ich używania podczas jazdy.


1b. Przyczepa ciągnięta przez rower lub wózek rowerowy powinna być wyposażona w dyszel wyposażony w urządzenie sprzęgowe uniemożliwiające przewrócenie się przyczepy w przypadku przewrócenia się roweru; nie dotyczy przyczepy
jednokołowej.
[...]"

Obowiązkowe wyposażenie roweru